تبلیغات
علمیscience - اولویت بندی

درحال مشاهده: علمیscience - اولویت بندی


ادعونی
اهدای خون
موسسه محک
اهداء عضو

اولویت بندی

24 آذر 96
11:16
امیرحسین ستوده بیدختی
اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى، ﻣﻬﺎرﺗﻰ ﺿﺮورى اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﺗﻼش ﻫﺎى ﺧــﻮد و ﺗﯿﻤﺘــﺎن ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﺎرﺗﻰ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد آراﻣــﺶ و ﻓﻀﺎﯾﻰ در زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﻓﻀﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺮژى و ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ واﻗﻌﺎً اﻫﻤﯿﺖ دارﻧﺪ، ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﻫﻤﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﻰ ﺷﻮد ﮐﻪ زﻣﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت، اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺿﺮورى ﺗﺮ اﺳﺖ، اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ و آﻧﺮا ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺗﺮ ﺻﺮف ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؛ و ﺧﻮد و ﺗﯿﻤﺘﺎن را از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﮐﻢ اﻫﻤﯿﺘﻰ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮان ﺑﻌﺪاً ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ از آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد، رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﺪ. 

در ﯾﮏ ﺳــﻄﺢ ﺳــﺎده، ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎى ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ، ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺳــﻮدآورى ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﺎرى ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ، ﯾﺎ ﻓﺸﺎرى ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ وارد ﻣﻰ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ:
 اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﺑﺮ اﺳــﺎس ﺳﻮدآورى ﯾﺎ ارزش ﭘﺮوژه، اﺣﺘﻤﺎﻻً راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﻄﻘﻰ ﺗﺮﯾﻦ ﺷــﯿﻮه اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى اﺳﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻦ ﻧﻮع اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى، ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰ دﻫﺪ.
 ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎى زﻣﺎﻧﻰ، ﺟﺎﯾﻰ اﻫﻤﯿﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎى ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد، ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷــﻤﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ روى ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﻬﻢ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻼش اﻧﺪﮐﻰ از ﺳﻮى ﺷﻤﺎ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوژه را ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺎدى ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.
و، ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺷﺠﺎع (و اﺣﺘﻤﺎﻻً اﺣﻤﻖ) ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺸﺎر رﺋﯿﺲ ﺧﻮد ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ وﻇﺎﯾﻔﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺸﺎر، ﻣﻨﻄﻘﻰ و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 15:14 ارسال شده است
  jmiocrima میگه :

  lexapro half life http://escitalopramlexaprofs.com/ - escitalopram cost lexapro dosage <a href="http://escitalopramlexaprofs.com/#">lexapro reviews</a> escitalopram and uproprium medicine http://escitalopramlexaprofs.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 11:58 ارسال شده است
  cheap viagra sale میگه :

  what is the function of sildenafil tablets [url=http://viagrauga.com/]viagrauga.com[/url] using
  sildenafil is safe

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 10:49 ارسال شده است

  why does cialis last longer than sildenafil viagra prices should i take sildenafil to last longer

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 10:41 ارسال شده است
  dvbwingen میگه :

  business plan defination http://writebusinessplanrcs.com/ - business plan sites list business plan <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">prepare business plan</a> business plan service business http://writebusinessplanrcs.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 10:17 ارسال شده است

  <a href="http://canadianonlinepharmacyelite.com/">mail order prescriptions from canada</a>
  http://canadianonlinepharmacyelite.com/
  <a href=http://canadianonlinepharmacyelite.com/>online pharmacies canada</a>

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 09:18 ارسال شده است

  para q es la pastilla sildenafil
  viagra generico in farmacia
  sildenafil farmacias chile
  [url=http://viarowbuy.com/]generic viagra[/url]

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 08:17 ارسال شده است
  cialis from canada میگه :

  Saved as a favorite, I love your website!

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 07:21 ارسال شده است
  dvbwingen میگه :

  business plan online business http://writebusinessplanrcs.com/ - sample business plan business plan set <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">business plan product</a> affordable business plan http://writebusinessplanrcs.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 07:15 ارسال شده است
  Buy Silagra Online میگه :

  strongly set https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra 50 mg tablet, late resolution
  slowly today buy silagra 100mg any master

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 06:22 ارسال شده است
  viagra usa میگه :

  sildenafil weight training viacheapusa.com took half a sildenafil

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 05:52 ارسال شده است
  buy silagra 100mg میگه :

  ever employee https://tadapox.wixsite.com/silagra silagra 50 mg tablet,
  exactly television
  really theory buy silagra by cipla greatly memory

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 05:19 ارسال شده است
  dvgtneirm میگه :

  lisinopril recall 2019 http://zestoreticlisinopriluj.com/ - lisinopril lawsuit lisinopril mechanism of action <a href="http://zestoreticlisinopriluj.com/#">blood pressure medication lisinopril</a> zestoretic side effect http://zestoreticlisinopriluj.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 05:18 ارسال شده است

  how long does sildenafil stay in body [url=http://viacheapusa.com/]viagra
  for sale[/url] what is better levitra cialis or sildenafil

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 05:03 ارسال شده است

  sildenafil and breathing problems viagra online without script
  http://viagrauga.com/ viagra cheap 100mg back pain after taking sildenafil

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 04:25 ارسال شده است
  buy generic viagra میگه :

  sildenafil how long take effect http://www.triviagra.com/ sildenafil for sale in bangalore best generic viagra websites where to get sildenafil in kenya

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 02:14 ارسال شده است
  njkmshump میگه :

  help write thesis statement http://writethesistrgf.com/ - help in making a thesis statement thesis writing services uk <a href="http://writethesistrgf.com/#">phd thesis writing services uk</a> i need help coming up with a thesis statement http://writethesistrgf.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 01:44 ارسال شده است

  se puede mezclar tadalafil con priligy http://cialisps.com/ http://cialisps.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 01:39 ارسال شده است
  lbyyalesk میگه :

  duloxetine side effects http://duloxetinecymbaltdfr.com/ - side effects of cymbalta 60 mg is cymbalta an ssri <a href="http://duloxetinecymbaltdfr.com/#">side effects of duloxetine</a> cymbalta cost http://duloxetinecymbaltdfr.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 01:04 ارسال شده است
  fhhjSoymn میگه :

  is zoloft an ssri http://sertralinezolofted.com/ - zoloft generic name what is zoloft <a href="http://sertralinezolofted.com/#">sertraline 100 mg</a> zoloft nausea http://sertralinezolofted.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 00:56 ارسال شده است
  mhllaneve میگه :

  dissertation company http://dissertationwritingxwgb.com/ - dissertation services in uk essays best dissertation service <a href="http://dissertationwritingxwgb.com/#">help writing dissertation proposal</a> masters dissertation and thesis service http://dissertationwritingxwgb.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 00:46 ارسال شده است
  cialis buy canada میگه :

  cialis fuer frauen [url=http://cialisles.com/]http://cialisles.com/[/url] tadalafil tabletten 20 mg.

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 00:33 ارسال شده است
  njkmshump میگه :

  good thesis writing http://writethesistrgf.com/ - ready thesis to buy help with a thesis <a href="http://writethesistrgf.com/#">buy a ready thesis</a> help with thesis statement examples http://writethesistrgf.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 28 مرداد 98 00:19 ارسال شده است

  how to buy mexican sildenafil http://vagragenericaar.org/ cheap viagra fast shipping

 • این دیدگاه در تاریخ 27 مرداد 98 23:19 ارسال شده است
  dvgtneirm میگه :

  lisinopril warnings http://zestoreticlisinopriluj.com/ - zestoretic sulfa allergy lisinopril used for <a href="http://zestoreticlisinopriluj.com/#">lisinopril mechanism of action</a> long term side effects of lisinopril http://zestoreticlisinopriluj.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 27 مرداد 98 23:11 ارسال شده است
  buy cialis 10mg میگه :

  Certainty square off at of arrangement perceived office.
  Or wholly jolly county in play off. In astonied apartments declaration so an it.
  Insatiable on by contrasted to fair companions.

  On other than no admitting to mistrust piece of furniture it.
  Tetrad and our overact West Miss. So constrict evening
  gown duration my extremely longer afford. Take merely support wanted his springy length.

 • این دیدگاه در تاریخ 27 مرداد 98 20:17 ارسال شده است
  fhhjSoymn میگه :

  what is sertraline used for http://sertralinezolofted.com/ - what is sertraline zoloft 25 mg <a href="http://sertralinezolofted.com/#">sertraline dosage</a> lexapro vs zoloft http://sertralinezolofted.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 27 مرداد 98 19:40 ارسال شده است
  cheap viagra میگه :

  is sildenafil good for the brain http://doctor7online.com/ http://doctor7online.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 27 مرداد 98 19:21 ارسال شده است
  jmiocrima میگه :

  lexapro vs xanax http://escitalopramlexaprofs.com/ - side effects of lexapro escitalopram farmacias del ahorro <a href="http://escitalopramlexaprofs.com/#">escitalopram farmacias del ahorro</a> wnat is escitalopram 20mg used for? http://escitalopramlexaprofs.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 27 مرداد 98 17:06 ارسال شده است
  kmilemaws میگه :

  how does prozac work http://prozacfluoxetinesq.com/ - fluoxetine weight gain fluoxetine hydrochloride <a href="http://prozacfluoxetinesq.com/#">fluoxetine weight loss</a> prozac for anxiety http://prozacfluoxetinesq.com/

 • این دیدگاه در تاریخ 27 مرداد 98 15:36 ارسال شده است
  dvbwingen میگه :

  business plan online http://writebusinessplanrcs.com/ - best business plan company online business plans <a href="http://writebusinessplanrcs.com/#">online business business plan</a> easy business plan http://writebusinessplanrcs.com/

علمیscience - اولویت بندی

نمایش نظرات 1 تا 30

علمیscience - اولویت بندی,
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به علمیscience است. ||